Mer om GestaltterapiHistorie og tenkningen rundt Gestaltterapi

 

Fredrik Perls (1969), som oppfattes som grunnleggeren av gestaltterapien, hentet begrepet gestalt

(et meningsfylt hele) fra gestaltpsykologien. I følge denne teorien har menneskene en iboende trang til å organisere

sin persepsjon, dvs. det sansene oppfatter, i meningsfulle helheter. Er helheten ufullstendig, vil menneskene likevel prøve å skape helhet ved å se meningen i delene slik de er. Vi har også en tendens til å huske det som er ufullstendig eller uferdig bedre enn det som er ferdig. Det er først når oppgavene er ferdige at vi virkelig ”glemmer” dem. Gestaltterapeuten vil sammen med deg bidra til å avslutte det som er uferdig.

Gestaltpsykoterapien bygger på forholdet mellom klient og terapeut, der terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de mulighetene som finnes i dette feltet. Et av de viktigste redskapene i terapien er derfor terapeuten selv. Denne er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. En annen rolle terapeuten har, er å tilrettelegge rammen slik at klienten kan gjøre nye ”her og nå”-erfaringer. Et eksempel på dette er projeksjonsstolen. Til den kan vi spille ut våre reaksjoner på familie, på kolleger, venner osv. Resultatet av disse eksperimentene er ofte overraskende og kan gi ny mening.


Gestaltterapi er stadig under utvikling, og har nå et sterkt fokus på å fremheve det som fungerer, og videreutvikle det. Det er kun det som allerede eksisterer som kan videreutvikles. Det utvikles flere konsepter under gestaltterapi. Nederst på siden finner du en artikkel om The Cape Cod Model skrevet av JOseph Melnick, Sonia og Edwin Nevis. En modell som fremhever og styrker det som er bra.

 

 

Gestaltterapi

Gestaltpsykoterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA. I dag er dette en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger på verdensbasis.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med ”et meningsfylt hele” eller “et komplett mønster”. Gestaltpsykoterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell og fenomenologisk (det som faktisk er) filosofi.

Terapiformen er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell.

Gestaltterapi bygger på den oppfatning at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket i relasjonen mellom mennesker eller klient/ terapeut.

Vi tenker at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir og målet med terapien vil derfor være å øke din bevissthet, slik at du tydeligere kan erkjenne og se deg selv og dine valg. Dette kan også innebære å godta tidligere uønskede valg, som ikke kan forandres.

Når vi som mennesker forstår mer av hvem vi er, er det lettere å aksepterer oss selv og gi oss selv den kjærlighet og omtanke vi trenger.

Vi er opptatt av hele mennesket og gjennom terapien kan vi hjelpe deg å øke din bevissthet på kropp, følelser og tanker. Bevisstgjøringen skaper vi sammen gjennom samtaler, eksperimenter og rollespill.

 

 

Å fokusere på figur

Vi mennesker organiserer sansene gjennom omgivelsene i meningsfulle helheter, ved å velge ut og fokusere på det som er av interesse. Det som fokuseres på blir dermed figur, og resten blir bakgrunn. Fra dette kommer figur-grunn prinsippet. For eksempel kan du ha veldig lyst til å lese om gestaltterapi, men er samtidig veldig sulten. Hvor sulten du er vil avgjøre om du leser ferdig, eller finner deg noe å spise. Hvis vi oversetter dette til teori, kan vi si at gestaltterapeuten arbeider for at dine figurer skal bli klarere i forhold til bakgrunnen. Dette er med på å gjøre det lettere for deg å fokusere og kunne ta et valg

 

En prosess

Når vi opplever kaos, vil vi fort prøve å omorganisere de enkelte delene til noe meningsfylt. Hvis det er vanskelig å finne denne meningen, vil det si at figuren ikke er tydelig nok. Skal figuren bli tydelig nok, er det nødvendig at det gjøres ”her og nå”. Å nærme seg en tydelig figur er en prosess. Denne prosessen kan være likeså tilfredsstillende som å se selve figuren. Prosessen er viktig fordi vi kun eksisterer i sammenheng med våre relasjoner og omgivelser. Også fordi vi mennesker motiveres av en indre drivkraft mot vekst, og til å utvikle våre iboende muligheter (jfr. Maslow), er prosessen viktig. Enhver forandring i mennesket og dets omgivelser virker derfor inn på de vi omgås og omverdenen.

 

Her og nå

Perls utviklet teknikker og metoder for å bringe klienten ”her og nå”, noe han mente var nødvendig for at forandringen skulle oppstå. Dermed kan dette ses i sammenheng med eksistensialismen: ”Bare i øyeblikket eksisterer jeg, og bare først da kan jeg handle. Derfor er det viktig å arbeide med bevissthet om egen eksistens, for så å vite at du har valgmuligheter”.

Eksistensielt ansvar

I gestaltterapi er en av grunntankene at mennesker selv er ansvarlige for sine valg og handlinger utfra de begrensinger omgivelsene gir. Vi jobber mye med bevisstgjøring av hele mennesket, både tanker, følelser og kropp. Vi tror på en balanse mellom de forskjellige delene.

Terapien består bl.a. av bevisstgjøring gjennom møte mellom terapeut og klient. Vi blir til i møte med andre, og på varierende måte med forskjellige mennesker. Vi jobber derfor med relasjonen og gjennom det som skjer her og nå. Terapeuten er i et jeg-du forhold med klienten.

Gjennom bevisstgjøring og å akseptere ting som det er, så skjer utvikling. Endring vil komme.

Denne bevisstgjøringen skapes gjennom erfaring, dialog, eksperimenter, rollespill og refleksjon.

Metodene kan også brukes til bearbeiding av tidligere uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.Den som leter finner. "Aksepter meg som jeg er

så jeg våger å bli den jeg

ønsker å være."

Carl Rogers