Presentasjon Christin Winther


Prosessveileder

Ledelse i arbeidshelse, MA

Veileder og coach, MGPO

Gestaltpsykoterapeut, MNGF

Org.nr. 981 134494

 

Status nå:

Christin har i dag egen praksis i Senter for relasjon og endring, som ligger i Nobelsgate 16 a, hun er initiativtager og drifter av senteret sammen med Monika Mon. Winther har klienter i coaching, terapi eller grupper. Se www.relate2change.no 

Christin er høyskolelekter ved for Norsk Gestaltinstitutt høyskole innen gestaltterapi og gestaltcoaching.


Bedrifter - organisasjoner

Hun tar oppdrag i bedrifter eller organisasjoner.  Teambuildning, lederutvikling eller lederstøtte. Veiledning på faglig arbeid, innen områder helse- og sosialtarbeid.


Undervisning

Christin er høyskolelekter ved for Norsk Gestaltinstitutt høyskole.  Hun var i 4 år vært gjesteforelser ved Høyskolen i Østfold på studiet Utdanningsledelse. Hun underviste i ledelse under tittelen Relasjonsledelse, coaching, veiledning.  "Hvordan lederen bruker seg selv som sitt viktigste verktøy i egen ledelse".  Hun tar også undervisningsoppdrag og skedder syr kurs innen relasjonsledelse, ledelse coaching og veiledning


Samfunn

Winther tar også oppdrag innen byutvikling sammen med samarbeidspartner arkitekt Anne Wodstrup i Urba AS. www.urba.no Vi tilbyr prosessledelse for og med mennesker i byen eller i lokalsamfunnet.

Vi kan bidra i alle prosesser som innvolverer grupper av mennesker, fokusgrupper, særgrupper eller befolkningen. Vi tror på at møter at det er i møter mellom mennekser vi finner nyskapende og kreative løsninger på komplekse urbane oppgaver.  Sjekk ut www.x-gen.no


 

Hva har Christin hjerte for i faget?

Christin har sin styrke i at hun er glad i mennesker, og har tro på at alle kan utnytte sitt hele sitt potensial. Av og til handler det ikke om å utvikle seg, men om å akseptere livet som er og å lære å leve med sånn tingene er akkurat nå. Når livet er vansklieg leves det best med støtte fra omgivelsene og profesjonell støtte. 


Christin er spesielt opptatt av relasjonelle utfordringner i arbeid, privat og sosialt.  Hun jobber med problematikk i alle livsfaser, overganger, endringer og valg. 


I arbeid er hun opptatt av relasjonsledelse og at en leder har et ansvar for å se etter det beste i alle medarbeidere. Når en leder har varmt hjerte for sine medarbeidere, vil det påvirke hele organisasjonen. Åpenhet og tillitt er grunnleggende verdier i ledelse for å skape et trygt arbeidsmiljø, som igjen vil gi resultater. Jo desto mer kompleks organisasjonen og arbeidet er, desto mer åpenhet og tillit kreves i organisasjonen. Alle mennesker har et ansvar for å se etter det beste i andre, men som leder har du et særskilt ansvar for alle du leder. Christin liker å jobbe både individuelt, så vel som i grupper.

 

Utdanning- og erfaringsbakgrunn:

Christin har mange års høyskole og universitetsutdanning, bl.a. Master i Ledelse i Arbeidshelse fra UiO, Cand.mag med juridiske fag fra UiO og sykepleiehøyskole. Christin har bred ledererfaring fra offentligsektor og kompetanseorganisasjoner med resultatansvar, og hun har drevet sitt eget konsulentselskap i 10 år innen coaching, leder- og organisasjonsutvikling innen privat og offentlig sektor.

 

Christin er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestalt Institutt – Høyskole (NGI). Hun har to års videreutdanning innen terapi og 2 års videreutdanning innen prosessveiledning. I tillegg har hun et toårig studie i organisasjonsutvikling med gestalt som metode fra NGI et samarbeid mellom et gestaltinstitutt i Frankfürt og Oslo.


Utdanning er viktig som et fundament, men den reelle kompetansen bygges gjennom å jobbe. Utføre arbeid i relasjon til andre, jobbe sammen for å oppnå resultater. Jeg er takknemlig for alle utfordringer, prosesser, vanskelige situasjoner og konflikter jeg har vært oppe i. Det er her jeg har bygget min komptanse, gjennom erfaring, etterrefleksjon og endring. Vi lærer mye av medgang, men dessto mer av utfordringer og vanskelige situasjoner.

 

Nøkkelkompetanse:

Christins nøkkelkompetanse er prosessledelse og hun kan å kombinere flere metoder innen bl.a. storgruppemetodikk. Hun har utformet og fasilitert dialogkonferanser, strategisamlinger og verdibyggingsseminar i og mellom organisasjoner. Hun har også fasilitert og designet folkemøter i forbindelse med involvering av befolkningen i kommuner hvor det skal utføres store endringer.

 

Christin er medlem av NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og GPO (GestaltPraktiserende i Organisasjoner) i Norge, hvor hun har vært styreleder fra 2008-2014. Styremedlem fra april 2014 - d.d 

 

 

 

 

Hjertesetninger

 

<3 <3

Snakk fra et varmt hjerte

Alle mennesker gjør så godt de kan

Alle har behov for å bli sett og å få ros

Du skal mene det du sier, men ikke si alt du mener

Alle har behov for å kjenne seg akseptert og respektert

Alle har behov for kontakt og nærhet til andre mennesker

Trygghet er en forutsetning for å gjøre en bra jobb

Vi blir til i møte med andre mennesker

Kjærlighet og visdom kan læres

Økt bevissthet gir økt ansvar

Adferd er noe vi velger

Det er lov til å feile

Alle kan bidra

=vekst

Jeg tenker at i all utvikling så handler det om å bli mer av deg selv, ikke endre deg selv til å være noe annet enn det du er.  Vi alle har nok ressurser vi ikke benytter.  Så det å bli mer av deg selv, er å tørre å benytte alle dine ressurser.  Vi mennesker kan stoppe oss selv, eller holde oss tilbake, og heller velge å gjøre det vi er helt trygge på. Det kan også være fint, det er en tid for alt. Det kan komme en tid du har lyst til å gjøre noe mer eller på en annen måte. Når du lærer nye ting, eller endrer din adferd, så kan du komme ut av komfortsonen. Å føle mestring er viktig, det er en god følelse å mestre. Det er også en god følelse å utfordre seg, å strekke seg, å utvikle seg. Det å bli mer av seg selv, da handler det om å tørre å bruke hele deg, alle dine ressurser i ditt liv; 


-på jobben, -hjemme og -i fritiden. 


Frihet til å være ditt fulle potensiale.


For meg er det en del av å være glad i seg selv, og i andre. Det henger sammen. Derav navnet fra et varmt lederhjerte. Det er viktig å jobbe med å være glad i deg selv og i andre, uansett hva du jobber med. 

Vi skal alle lede oss selv.


Har du formelt lederansvar er dette helt nødvendig.

Som leder skal du se andre rundt deg, og se etter det som gjøres bra, du skal skape resultater gjennom andre. Du skal gi tilbakemeldinger på godt og vondt, og jeg er opptatt av at det skal gjøres fra et varmt hjerte. Da lander budskapet som regel bra. For å ha varme for andre, må du har varme for deg selv. Du er nemlig "ditt aller viktigste lederverktøy"!Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan jeg kan hjelpe deg, evt. din ledergruppe eller organisasjon