Artikkel: Fra et varmt lederhjerte

Artikkel publisert i magasinet Gestalt, Februar 2015.Magasinet GESTALT


Medlemsbladet til Norsk Gestaltterapeut Forening ble startet i 2003. Siden den gang har bladet utviklet seg fra ett sort/hvitt nummer i året til et kvalitetsmagasin på glanset papir i farger utgitt to ganger i året. I begynnelsen het det bare NGF medlemsblad, og i 2004 fikk det navnet Gestaltterapeuten. Nå bygger vi videre på det gode arbeidet som er blitt gjort opp gjennom årene, og hopper enda et skritt videre med nytt format (64 sider), ny design og nytt navn; GESTALT.


GESTALT favner bredt og retter seg mot flere målgrupper enn rene gestaltterapeuter. Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som på en eller annen måte har interesse for gestalt; terapeuter og coacher - men også psykologer, allmennleger, organisasjoner og andre. Samtidig som magasinet skal ivareta medlemmene i NGF sin interesse, ønsker vi å åpne et vindu mot verden for å vise hva vi driver med.
Veilederoppgaven

for den 2- årig veilederutdanning til Norsk Gestalt institutt.


To case i vanskelige samtaler og hvordan de ble veiledet.


Varmtleder hjerte, hviler på den utvidete empatidefinisjonen til Frank Steaemmler hvor også kropp (Embodied) og følelser er med og ikke kun en kognitiv forståelsse av empati. Støttes også av nyere forskning innen hjerneforsknning, speilnevroner. Videre så er Cap Cod modellen lagt til grunn og Malcolm Parletts "The 5 abilities".


Oppgaven fokuserer på relasjonsledelse og hvordan oppvarmingsøvelsen og stolarbeid er med å øke empati og awarness foran de viktige samtalene.Ønsker du en kopi kan den bestilles.