Etikk og taushetspliktEtiske regler

 

 

Som medlem av Norsk Gestaltterapi forening og GestaltPraktiserene i organisasjoner så følger jeg de etiske retningslinjer som er vedtatt i organisasjonene, som også innebærer taushetsplikt ovenfor våre terapiklienter.

 

Les mer på

 

Norsk Gestaltterapi forening

 

www.ngfo.no

 

og

 

GestaltPraktiserende i Organisasjoner

 

Se linken, Etiske prinsipper og retningslinjer for GPO sine medlemmer.

Her legges vekt på etiske prinsipper og taushetsplikt innen organisasjonsarbeid.

 

www.gpo.no/

 

 

 

Taushetsplikt

 

 

Respekten for pasientens integritet er en grunnleggende etisk norm som gjelder for alle helse- og omsorgstjenester. Det betyr blant annet at pasienter og brukere skal vernes mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold og at alle som yter helse- og omsorgstjenester har taushetsplikt om slike forhold.

 

Taushetsplikten bidrar til tillit og åpenhet mellom personell og brukere, slik at pasienter og brukere oppsøker tjenesten ved behov og gir helsepersonell den informasjonen som er nødvendig for å få god behandling og gode helse- og omsorgstjenester.

 

http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/taushetsplikt/Sider/default.aspx

 

Jeg er offentlig godkjent sykepleier og arbeider etter de regler som gjelder helsepersonell.


Klagemuligheter
Det er klagemuligheter til Norsk Gestaltterapi forening når det gjelder terapi og til GPO når det gjelder coaching eller konsulentvirksomhet.  

Veiledningsplikt

 

Vi er opptatt av at alle som jobber med mennesker må holde seg faglig oppdatert og gå regelmessig i veiledning hos godkjente veiledere. Vi må innrapportere timer til den organisasjonen vi er medlem av. Jeg er medlem av både Norsk Gestaltterapiforund og Gestaltpraktiserende i Organisasjoner, og rapporterer derfor inn veiledning til begge disse organisasjoner, for å være godkjent som praktiserende terapeut i NGF og som akkreditert medlem av GPO.

 

Å gå i veiledning er en kvalitetssikring av terapeut og konsulent.

 

 

Christin Winther og kvalitetssikring

  • Jeg har gått og går i fast organisasjon veiledningsgruppe med Phd Daan Baalen, tidligere rektor ved NGI, Norsk Gestalt Institutt. Daan er erfaren både inne terapifeltet og organisasjon. Christin har deltatt i veiledningsgruppe med Daan siden 2000, når hun gikk organisasjonsstudiet IGOR på NGI i samarbeid med et institutt i Frankfurt. Forløpet til dagens organisasjonsstudie, og hun har fortsatt under og etter terapistudiet.
  • Gjennom flere år har jeg gått i fast organisasjons veiledningsgruppe hos Phd Séan Gaffney, erfaren gestaltveileder som jobber internasjonalt innen OD feltet. Han har tatt doktorgrad innen gestalt og organisasjon, og han har skrevet flere bøker.
  • Jeg er også fast medlem av en veiledningsgruppe bestående av 5 gestaltterapeuter. Gruppen møtes hver måned.
  • Jeg går i 2 veiledningsgrupper ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, fortsatt hos Daan Baalen.

.


Fotograf: ChrisWin

Den som leter finner.