Aktuelt

NEWS

Veiledningsgruppe for ledere, konsulenter og coacher:  Casebasert veiledning

Oppstart ongoing veiledningsgruppe 


Det startes en veiledningsgruppe så snart det er minimum 5-6 deltakere.  Det vil være en ongoing veiledningsgruppe, hvor du tar opp situasjoner du står på jobben din som leder, organisasjonskonsulent eller som coach.


Et case kan være å ta en vanskelig samtale, et dillemma du står oppe i, utfordringer i ledergruppe eller arbeidsgruppe, kulturutfordringer, kommer ikke videre med coaching  osv


Alle får mulighet for å ta opp et aktuelt case, deltakerne i gruppen lærer også av de temaene som de andre tar opp. 

Det er taushetsplikt i gruppen. 


Når det er blitt 4 deltakere, så startes gruppen.


Medlemmer av GPO får 100 kr avslag per veiledning.  Den godkjennes
som veiledning for å bli akkreditert coach.


Tidsramme:

3 timer 


Dato
Ihht til avtale


Hvor: Bygdøy allé 21, 
5 etg. loftet.  eller NGI


Pris:  3000 kr for 3 timer delt på antall deltakere.

6 deltakere 500,-. kr.    GPO medlem: 400,-. kr

5 deltakere 600,-. kr.    GPO medlem: 500,-. kr

4 deltakere 750,-. kr.    GPO medlem: 650,-. kr


Alle deltakere som er medlem av GPO får 100 kr avlsag per time. 


Minimum 4 deltakere og maksimum 6 deltakere.

Betaling ved påmelding.


Påmelding: christin@varmtlederhjerte.no eller  mobil: 909 53 566 

GPO work-shops

Følg med på hva som
skjer i GPO, GestaltPraktiserende i Organisasjoner.


De er jevnlige workshops og gestaltsalongeri GPO.


Her legges det ut aktuelle arrangementer.

https://gpo.hoopla.no/sales


POPULÆRT

https://www.tv2.no/v/1402808/


Høyskolelektor Geir Dale underviser ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole.